STRATEGIE & BOUWSTENEN X-FIT

Strategie & beleid, integraal of deeltraject.

Allesomvattend inzetbaarheidsprogramma

Duurzame inzetbaarheid is een complex werkveld dat je vanuit verschillende invalshoeken kan benaderen. Met X-fit haal je de kennis, ervaring en inzichten in huis om deze mogelijkheden stapsgewijs op te pakken en te verbinden.

De aanpak van X-fit is integraal. Alle stakeholders in- en extern worden betrokken. We maken niet alleen verbinding met directie, HR, finance, leidinggevenden en medewerkers, maar ook met externe professionals, zoals experts bij arbodiensten, verzekeraars en zorgproviders. Het vraagt kennis van alle aspecten om de samenhang te zien en verbinding te maken. Meerwaarde is dat X-fit ook deelprojecten kan opzetten om daarna eventueel breder uit te dragen. Hoe meer elementen je gebruikt, hoe succesvoller het programma kan zijn.

Waar sta jij?

BOUWSTENEN

x-fit health check
Medwerker én organisatie aan het stuur van inzetbaarheid?
Met de X-fit Health Check voeren we een professioneel gesprek met de medewerker over inzetbaarheid. Met de uitkomsten maken we de verbanden inzichtelijk tussen leefstijl, werkvermogen en arbeid.
NES DASHBOARD
MAAKT DUURZAME INZETBAARHEID TASTBAAR
Het NES Dashboard geeft management én directies het stuur in handen van de inzetbaarheid van hun workforce. De NES maakt meetbaar welke meerwaarde de geadviseerde interventies hebben voor de organisatie, en ontwikkelt awareness bij medewerkers. 
Feiten & Cijfers
Duurzame inzetbaarheid.
denken in kansen en mogelijkheden?
De rapportage van Feiten & Cijfers maakt de resultaten van verbetering van inzetbaarheid en werkvermogen zichtbaar.
(zorg)providers
Inzetbaarheid is teamwork!
Ziekte kan iedereen overkomen. Dan is het essentieel de beste zorg binnen de snelste tijd te kunnen bieden. Voor de continuïteit van de onderneming en voor het welzijn van de medewerker.
SOCIALE WETGEVING
ADVISERING & AANSLUITING OP WETGEVING
Modernisering Arbowet, Wet verbetering Poortwachter, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), EigenRisicoDragerschap. X-fit kijkt samen met jou hoe je kosten kan besparen en inzetbaarheid kunt verbeteren.
(zorg)verzekeraar
SAMEN ONDERNEMEN IN GEZONDHEID & INZETBAARHEID
X-fit zoekt de samenwerking met zorg- en inkomensverzekeraars voor een uniek model waarin jouw bedrijf en de verzekeraars samen investeren in gezondheid en daarmee aantoonbaar de zorgconsumptie en langdurige arbeidsongeschiktheid terugdringen. 
X-fit clinics
Teambuilding op de wielerbaan
(Sport)clinics creëren bewustzijn en bieden laagdrempelig toegang voor mensen die willen gaan bewegen. De mogelijkheden via X-fit zijn eindeloos. Van een hardloop clinic voor beginners tot highlandgames, en van een wandeling door de natuur tot deelname aan Gran Fondo’s op de racefiets. Eén clinic lichten we extra uit: baanwielrennen.

Nieuwsgierig wat X‑fit voor jouw organisatie kan betekenen?