STRATEGIE & BELEID

X-FIT health check

MEDEWERKER ÉN ORGANISATIE AAN HET STUUR VAN INZETBAARHEID?

X-fit Health Check

De Health Check komt voort uit het PMO of de PAGO. Instrumenten die vaak enorm onderschat worden als onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Want wanneer kan je nu een gesprek voeren over inzetbaarheid met deskundigen die de hele range van duurzame inzetbaarheid kunnen overzien? Door de jaren is de X-fit Health Check ontwikkeld tot een volwaardig instrument met nieuwe inzichten die specifiek richting geven aan interventies en oplossingen om inzetbaarheid te optimaliseren. 

Uitgangspunt van de X-fit Health Check is dat we mensen in beweging willen krijgen op een specifiek thema dat hen beperkt of gaat beperken in het optimaal uitvoeren van werkzaamheden. We willen daarbij dat de medewerker initiatief gaat nemen zonder dat we paternalistisch worden. Dat betekent dat we vanuit de vraag moeten werken en niet vanuit het (kennis)aanbod. ‘Wat doe jij om fit voor het werk te zijn?’ Vanuit de gedragsleer van Bandura en technieken uit nudging hebben we de X-fit Health Check hiermee kunnen ontwikkelen tot een onmisbare tool.

Verbeteren werkvermogen door ‘aan de juiste knoppen te draaien’

In de X-fit Health Check kunnen we verbanden leggen tussen leefstijl, werkvermogen en arbeid. We kunnen daarbij ook zien dat de leefstijlfactoren an sich weinig invloed hebben op het werkvermogen. Pas wanneer deze integraal worden aangeboden ontstaat er een verandering. Belangrijker is echter arbeid en factoren zoals herstelbehoefte, werkdruk, werkplezier en arbeidsgerelateerde gezondheid. Door aan deze knoppen te draaien is een significante verbetering van het werkvermogen te bereiken, meer dan bij leefstijl het geval is.

Hoge participatiegraad kan leiden tot forse verbetering van gezondheid

De praktijk toont aan dat deelnamepercentages aan de X-fit Health Check kunnen worden gehaald van 80% en opvolging van de adviezen van 60%. Gedurende de jaren kan dit leiden tot een forse verbetering van de gezondheid. Zoals bijvoorbeeld bij één van de opdrachtgevers, waarbij er sprake is van 17% minder zorgconsumptie dan de landelijke benchmark. Of bij dezelfde opdrachtgever een verbeterde inzetbaarheid bij de 50+ groep, die een significant hoger werkvermogen heeft dan de landelijke benchmark). Tot slot een instroom in de WGA die nagenoeg nihil is.

Nieuwsgierig wat X‑fit voor jouw organisatie kan betekenen?