STRATEGIE & BELEID

(ZORG)VERZEKERAAR

Samen ondernemen in gezondheid & inzetbaarheid

X-fit Zorg Verzekeraars

In de samenwerking met zorg- en inkomensverzekeraars zijn veel belangen wederzijds. Fittere medewerkers hebben direct invloed op een lagere schadelast. En dat betekent dat er ruimte is om samen te ondernemen rondom het thema duurzame inzetbaarheid. 

Door de juiste experts mee te laten denken in het ontwerp van integraal inzetbaarheidsbeleid, kunnen we ook aanzienlijke besparingen realiseren. Dit vormt een economische basis om (verder) te investeren in inzetbaarheid van medewerkers.

De X-fit aanpak

X-fit zoekt de samenwerking met zorgverzekeraars voor een uniek model waarin jouw bedrijf en de zorgverzekeraar samen investeren in gezondheid en daarmee aantoonbaar de zorgconsumptie terugdringen. De (kosten)voordelen daarvan vloeien straks terug naar werkgever én werknemer. 

‘Van kostenreductie naar gezondheidswinst’

Uitgangspunten nieuwe model

Investeren in zorg en vitaliteit

Omdat we investeren in zorg en vitaliteit, wordt de zorgconsumptie van jouw bedrijf lager dan gemiddeld. Daardoor kunnen in onderhandeling met de verzekeraar budgetten worden vrijgemaakt. Bijvoorbeeld voor specifieke interventies om de inzetbaarheid te helpen optimaliseren.

Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

De ‘winst’ die voortvloeit uit een beter dan gemiddelde gezondheid kan zich vertalen in bijvoorbeeld lagere premies in de aanvullende verzekering voor medewerkers. Plus natuurlijk een beter zorgpakket. Wanneer de overheid mee gaat doen bij lagere zorgconsumptie, door  bijvoorbeeld het realiseren van fiscale incentives als alternatief voor de verevening in de basisverzekering, gaat het mes aan vele kanten snijden.

Hoger werkvermogen, lagere zorgconsumptie en minder instroom in arbeidsongeschiktheid. Het zijn essentiële bouwstenen voor de continuïteit van je bedrijf. En het levert werknemers die zich goed voelen, meer betrokken raken en een hogere waardering hebben voor jou als werkgever.

Juiste zorgpartner en maximale aansluiting werknemers

Uiteraard moet de juiste zorgverzekeraar als partner gevonden worden die ook is doordrongen van de noodzaak om de kwaliteit van de zorg centraal te stellen. X-fit helpt daarbij om enerzijds de juiste zorgverzekeraar te vinden en anderzijds om zo veel mogelijk medewerkers te motiveren zich aan te sluiten in deze collectieve verzekering.

De cijfers die X-fit uit het verleden kan tonen, laten zien dat deelnemende bedrijven significant lagere zorgconsumptie hebben.

Nieuwsgierig wat X‑fit voor jouw organisatie kan betekenen?