STRATEGIE & BELEID

SOCIALE WETGEVING

Advisering & aansluiting op wetgeving

Sociale Wetgeving

Er zijn binnen de sociale wetgeving talloze veranderingen in de afgelopen 10 jaar, waardoor we grip verliezen op de inzetbaarheid van medewerkers. Vooral wanneer zij (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn. Zo is de sociale wetgeving in een hoog tempo veranderd, waardoor het moeilijk is om up to date te zijn. Tel daarbij op de talloze reorganisaties en veranderingen binnen de arbodiensten en het tekort aan (goede) bedrijfsartsen. En niet te vergeten het outsourcen van HR Services, waaronder verzuim en verzuimbegeleiding. 

Door de combinatie van dergelijke ontwikkelingen blijven er dossiers liggen die eigenlijk dringend aandacht nodig hebben. Naarmate verzuim langer duurt zijn er ook meerdere deskundigen nodig. Denk aan bedrijfsarts, een arbeidsdeskundig adviseur, vertegenwoordigers van UWV of verzekeraar. Samen werken aan een oplossing is dan gewenst en verbinding maken is een specialisatie van X-fit. 

De kennis van X-fit over de Arbo-wetgeving en ervaring in samenwerkingsverbanden, kan het verschil maken om de inzetbaarheid van jouw workforce te verbeteren. Denk aan vragen als:

  • Hoe zijn de contacten van jouw organisatie met de arbodienstverlening? 
  • Is er een adequaat verzuimbeleid en een acceptabel verzuim? 
  • In welke mate draagt de arbodienstverlening bij aan het optimaliseren van inzetbaarheid van je mensen? 
  • Is ons beleid op orde en kunnen we EigenRisicoDrager worden voor ZW en WGA?
  • Is er sprake van het doelmatig inzetten van zorgproviders? 
  • Besteedt jouw organisatie actief aandacht aan lang verzuim en is er ook aandacht voor 0-verzuimers? 
  • Is er grip op de kosten voor mensen die ziek uit dienst zijn gegaan? 
  • Is er een PMO (preventief medisch onderzoek) of PAGO (periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek) waarin niet alleen aanbevelingen gemaakt worden, maar deze ook worden uitgevoerd?

Nieuwsgierig wat X‑fit voor jouw organisatie kan betekenen?