STRATEGIE & BELEID

NES DASHBOARD

Maakt duurzame inzetbaarheid tastbaar

X-fit NES dashboard

Als je wil dat dingen veranderen, moet je het makkelijker maken om inzicht te krijgen. Bij auto’s doet een dashboard wonderen. De ingewikkelde techniek van de auto wordt ondervangen in een dashboard, waar bijna iedere bestuurder goed op kan navigeren. Denk aan op tijd tanken of opladen op aangeven van een signaallampje. 

Wil je dat mensen zelf aan het stuur gaan plaatsnemen van hun inzetbaarheid en gezondheid geef ze dan ook een dashboard. En niet een dik rapport zoals nu gebruikelijk is bij Health Checks. Vandaar de ontwikkeling van de Net Employability Standard en het NES dashboard. Het NES Dashboard geeft overzicht in die aspecten die van belang zijn voor optimale inzetbaarheid. Het is de samenvatting van de kernpunten uit de X-fit Health Check op individueel en geaggregeerd niveau, met verrassend goede opvolging.

Inzicht in lange termijn inzetbaarheid

In samenwerking met onder meer TNO, Rijksuniversiteit Groningen en Saxion Hogeschool is vastgesteld welke factoren de inzetbaarheid bepalen en hoe deze met elkaar samenhangen. Die factoren liggen op diverse terreinen, variërend van de fysieke en mentale gesteldheid tot de woonomgeving, de sociale en financiële omstandigheden en het arbeidsprofiel. Op deze terreinen meten we hoe het ervoor staat, onder andere met een periodieke Health Check (PMO of PAGO). Het resultaat daarvan geven we weer in het NES dashboard. Deze geeft in een oogopslag de risico’s weer en levert de feiten voor een goed gesprek over de lange termijn inzetbaarheid van mensen.

Eén van de meest geschikte instrumenten om inzetbaarheid te verbeteren.

Samen met Informens zetten we deze monitor in om de volgende doelen te bereiken:

  • Ontwikkelen awareness bij medewerkers.
  • Managementteams en directies het stuur in handen geven van de inzetbaarheid van hun workforce. 
  • Meetbaar maken welke meerwaarde de geadviseerde interventies hebben voor de organisatie.

Het ontwerp van de NES biedt ook de mogelijkheid om onderlinge relaties uit te lichten. Zo kan bijvoorbeeld een analyse gemaakt worden welke top 5 factoren werkvermogen en/of verzuim het meest beïnvloeden. Daarmee kunnen veel effectiever en doelmatiger interventies ingezet worden met merkbare en meetbare meerwaarde. 

Rapportage MT

Niet alleen mensen kunnen invloed uitoefenen op hun inzetbaarheid en gezondheid. Werkgevers kunnen dit ook. Door middel van de rapportage van de X-fit Health Checks voor MT’s worden werkgevers ook aan het stuur van inzetbaarheid van hun workforce gezet.

En niet onbelangrijk voor directies en besturen; aan de hand van diverse rekenmodellen kan de opbrengst van de investeringen gekapitaliseerd worden. Dat is van meerwaarde omdat preventie en duurzame inzetbaarheid nu ook zijn te koppelen aan economische revenuen.

Net Employability Standard (NES)

Inzicht in leefstijl, werkvermogen en functiegerelateerde gezondheid

X-fit heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de NES en het NES dashboard. Centraal in het dashboard staat het begrip Net Employability Standard (NES), een score om de inzetbaarheid op een holistische en wetenschappelijk verantwoorde wijze te vangen vanuit drie domeinen: leefstijl, werkvermogen en functiegerelateerde gezondheid.

Inzicht op individueel en geaggregeerd niveau

Dat begrip is niet alleen relevant op individueel niveau, maar ook om op geaggregeerd niveau – een afdeling, een bedrijf – in kaart te brengen. Deze informatie is immers belangrijk voor managers als stuurinformatie en zegt veel meer over de vitaliteit van een organisatie dan bijvoorbeeld het ziekteverzuim. In de ultieme situatie ontstaat er zelfs een gezonde concurrentie tussen bedrijven of afdelingen om de hoogste score te halen.

De werknemer wordt met de monitor geconfronteerd met mogelijk ongezonde gewoonten of specifieke lichamelijke of mentale risico’s. Werkgever en werknemer kunnen op basis van feiten nagaan waar het eventueel beter kan en wat daarvoor kan worden gedaan. Een manager gaat niet het gesprek aan met een medewerker over diens overgewicht – zonder de achtergronden daarvan te kennen – maar over de risico’s die de medewerker loopt en de acties die mogelijk kunnen helpen.

Nieuwsgierig wat X‑fit voor jouw organisatie kan betekenen?