OVER X-FIT

WAAROM X-FIT?

Fitte mensen maken je bedrijf!

Hoger werkvermogen, lagere zorgconsumptie en minder instroom in arbeidsongeschiktheid. Het zijn essentiële bouwstenen voor de continuïteit van je bedrijf. En het levert werknemers die zich goed voelen, meer betrokken raken en een hogere waardering hebben voor jou als werkgever. X-fit richt zich nadrukkelijk op de inzetbaarheid van je mensen. 

Niet veel werkgevers realiseren zich dat aandacht voor inzetbaarheid urgent is. De inzetbaarheid van je medewerkers is niet vanzelfsprekend. Door de explosieve groei van leefstijlaandoeningen en de demografische veranderingen staat de inzetbaarheid onder druk. 

Maar er is nog meer als je ook uitzoomt naar het grote plaatje. Want we leven in een snel veranderende samenleving – denk aan technologische veranderingen, onze sociaal maatschappelijke structuur, onze cultuur en het milieu – waarbij het steeds belangrijker wordt om stil te staan bij het welzijn van je mensen.

Vanuit deze drie invalshoeken, met een belang voor de medewerker, het bedrijf en de samenleving, richt X-fit zich op het optimaliseren van de inzetbaarheid van je mensen. En helpt je als gids in het landschap van verandering aan de beste aandacht voor je mensen. X-fit doet dat altijd in verbinding met de diverse stakeholders. 

Optimaliseren van inzetbaarheid loont. Gerichte aandacht voor inzetbaarheid leidt namelijk tot behoud en optimalisatie van werkvermogen, lagere zorgconsumptie en minder instroom in arbeidsongeschiktheid. Dit heeft niet alleen meetbare economische waarde voor je bedrijf. Je werknemers voelen zich beter, raken meer betrokken en hebben een hogere waardering voor jou als werkgever.

X-fit is dus goed voor je medewerkers, maar ook goed voor de continuïteit van je onderneming. Fitte mensen maken je bedrijf!

OPINIE

Van zorg naar gezondheid; zes ideeën om ‘op de maan te komen’

Verbetering inzetbaarheid vraagt zelfde commitment om als eerste op de maan te komen John F. Kennedy legde in mei 1961...

Investeren in gezondheid van medewerkers; wat levert het op? Of beter gezegd: Voor wie levert het op?

Als je als bedrijf investeert in de gezondheid van je mensen, is de vraag die als eerste wordt gesteld: Wat kost het?...
Waarom X-Fit?

Waarom X-fit?

4 inzichten met een andere kijk op gezondheidsmanagement We schrijven 2012, waarbij we met X-fit op een kruispunt...

Nieuwsgierig wat X‑fit voor jouw organisatie kan betekenen?