STRATEGIE & BELEID

FEITEN & CIJFERS

Duurzame inzetbaarheid, denken in kansen & mogelijkheden?

DENKEN IN KANSEN

Het meetbaar maken van de effecten van duurzame inzetbaarheid is een uitdaging. Vaak is verzuim de enige meting die concreet is en dat is in feite een waarde van falend inzetbaarheidsbeleid. Deze negatieve connotatie staat ontwikkeling in de weg om te benutten wat goed gaat of meer optimaal kan. Een benadering vanuit kansen en mogelijkheden werkt beter dan een benadering vanuit beperkingen en tekortkomingen.

Het uitgangspunt van ‘Feiten & Cijfers’ is zichtbaar te maken wat de resultaten zijn van een optimalisering van inzetbaarheid, van werkvermogen. Dat begint al door het verzuimgetal om te bouwen naar een inzetbaarheidscijfer, of vitality rate. Dus in plaats van 2,5% verzuim praat je over 97,5% inzetbaarheid. Ook ga je op zoek naar de resultaten en een manier om dit objectiveerbaar te maken. 

In dit geval is werkvermogen binnen de NES een mooi meetinstrument geworden met concrete getallen. Door ook integraal te kijken naar partijen die belang hebben bij de investeringen van je bedrijf in inzetbaarheid, kom je uit bij verzekeraars of uitvoeringsinstanties van sociale wetgeving, en uiteindelijk ook bij de overheid; de eindbaas op al deze aspecten. 

Dus meten we zorgconsumptie met verzekeraars en instroom in de WGA vanuit sociale wetgeving. De samenhang tonen we met het model over circulaire financiering. Dit is de kern waarin duidelijk wordt dat investeren in gezondheid en inzetbaarheid budgetneutraal kan, mits er regelingen worden getroffen dat bedrijven kunnen meedelen in de opbrengsten van hun beleid.

De rapportage verbindt interne data, zoals HR metrics, met externe data zoals bijvoorbeeld zorgconsumptie cijfers. Door de uitkomsten naast elkaar te leggen wordt inzichtelijk op welk gebied de meeste revenuen worden behaald. Het maakt vooral ook duidelijk dat de opbrengsten significant zijn en dat budgetneutraal investeren in inzetbaarheid binnen handbereik ligt.

Maatwerk per bedrijf

Uiteraard is het maatwerk per bedrijf mogelijk. We kunnen ook indicatoren toevoegen. Bijvoorbeeld over deelnamepercentages aan specifieke programma’s of trainingen. Of uitkomsten van enquêtes op specifieke thema’s.

Nieuwsgierig wat X‑fit voor jouw organisatie kan betekenen?