WIE ZIJN WIJ?

ERWIN VISSER

DIRECTEUR INFORMENS BV

‘If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you’

Erwin VisserDATAGEDREVEN BENADERING EN VOORSPELLENDE KRACHT OP DUURZAME INZETBAARHEID

Steeds meer bedrijven streven ernaar dat medewerkers veilig, gezond en met plezier aan het werk zijn. Om dit te kunnen realiseren, wordt een actief personeelsbeleid gehanteerd, waarin het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de medewerkers centraal staat. Informens ondersteunt bedrijven hierbij. Enerzijds door middel van een datagedreven benadering en voorspellende kracht van het PMO op duurzame inzetbaarheid. Anderzijds door te werken met gecertificeerde adviseurs en een landelijk dekkend netwerk (TIGRA). 

MAATSCHAPPELIJK ERKENDE MAAT

Informens wil een waardevolle bijdrage leveren aan verbetering van gezondheid, arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie binnen bedrijven. Daarnaast streeft Informens naar een maatschappelijke erkende maat voor arbeidsgerelateerde gezondheid(sverbetering). Een maat waarmee bedrijven kunnen aantonen dat ze succesvol aan de slag zijn (geweest) met het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. We beschikken hiervoor over een door ons ontwikkeld systeem, waarmee o.a. PMO’s kunnen worden afgenomen bij werknemers. Onze database bevat data van meer dan 80.000 werknemers uit verschillende sectoren. 

TELEFOON

06-13344445

LINKEDIN

Nieuwsgierig wat X‑fit voor jouw organisatie kan betekenen?