WIE ZIJN WIJ?

Khadija Charafi

Commercieel manager en begeleider Vitalmindz

‘Positief denken gaat positief werken’

Khadija Charafi

Vitalmindz richt zich erop de mens in de organisatie mentaal vitaal en duurzaam inzetbaar te houden. Vanuit de visie dat positief denken positief gaat werken, willen wij bijdragen aan het creëren van positieve mindset bij werkgevers en werknemers.  

Vitalmindz maakt onderscheid in @Work, @Risk, @Home, en back@Work als vertrekpunt om goed te kunnen beoordelen waar iemand staat en wat nodig is aan interventie. Elementen uit cognitieve gedragstherapie, mindfulness, oplossingsgerichte –en positieve psychologie worden ingezet. Daarnaast ook innovatieve instrumenten zoals VR- braintraining en biofeedback. Ons aanbod is in meerdere talen beschikbaar. 

Wanneer er een indicatie is voor behandeling reguliere gezondheidszorg (GGZ), zorgen wij voor een warme overdracht en wachtlijstbemiddeling. De inzet van een interventie bij ons kan parallel aan een (bestaand) traject via de huisarts of externe behandelaar.

Vitalmindz wordt ingezet voor kennis en deskundigheidsbevordering rondom thema’s als complex psychisch verzuim en hoe dit adequaat te beoordelen. De sessies die wij o.a. verzorgen gaan over het tijdig herkennen, aanpakken en bespreekbaar maken van signalen.

Wij werken data driven, waarbij we op microniveau (cliënt) en macroniveau (organisatie) meten en actief terugkoppelingen geven. Zo kun je op beleid (cultuur, leiderschap en werkdrukverlaging) als organisatie aan de slag met de aangeleverde aanknopingspunten en adviezen.

TELEFOON

06-51192851

LINKEDIN

Nieuwsgierig wat X‑fit voor jouw organisatie kan betekenen?