WIE ZIJN WIJ?

Isabelle Lebrocquy

Directeur en social entrepreneur oPuce

‘Volwaardig werk na kanker’

Isabelle Lebrocquy

oPuce bestaat uit twee onderdelen: de foundation en de social enterprise. 

oPuce SOCIAL ENTERPRISE 

Is gericht op het bedrijfsleven en vindt passend werk voor werkzoekenden die hersteld zijn van kanker. oPuce wordt hierin versterkt door werkgevers die het ‘Convenant Kanker & Werk’ hebben getekend. Het gaat hier om ABN Amro, AkzoNobel, Deloitte, De Volksbank, Inalfa, Johnson & Johnsen, ManpowerGroup, Philips, PON, PostNL en Profi-Sec. Doel van dit bedrijvennetwerk is kennis delen, oplossingen vinden en impact creëren. 

 

Om het bemiddelen van werkzoekenden te versnellen, ontwikkelen wij digitale oplossingen. Ook kijken wij naar wat werkgevers nodig hebben. Wij nodigen elke werkgever uit hieraan deel te nemen.

DE STICHTING oPuce FOUNDATION 

Heeft als doel het leven en werken na kanker te verbeteren. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het stigma van kanker te doorbreken door positieve beeldvorming.
  • Het creëren van bewustwording rondom de belemmeringen die ontstaan na de diagnose kanker.
  • Het weghalen van maatschappelijke ongelijkheid door het agenderen op maatschappelijk en politiek niveau.
  • Het initiëren en ondersteunen van initiatieven die de kwaliteit van leven na kanker verbeteren, het werkbehoud tijdens en na kanker stimuleren, en de terugkeer naar betaald werk bevorderen.
  • Het initiëren van onderzoek dat het leven na kanker in kaart brengt, en resulteert in accurate cijfers en inzichten.


De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De stichting oPuce Foundation staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wordt ook als zodanig erkend. De maatschappelijke doelstellingen van de oPuce Foundation worden gesteund door Start Foundation.

TELEFOON

06-50258650

LINKEDIN

WEBSITE

Nieuwsgierig wat X‑fit voor jouw organisatie kan betekenen?