WIE ZIJN WIJ?

THOMAS PLOCHG

Directeur Federatie voor Gezondheid

‘Als ‘gezondheidsecoloog’ wil ik inspireren en verbinden om samen de beweging van nazorg naar voorzorg daadwerkelijk te maken.’

De Federatie voor Gezondheid (FvG) zet zich in voor de maatschappelijke beweging van nazorg naar voorzorg, van gezond maken naar gezond houden. Waar ons huidige zorgsysteem primair is ingericht op het beter maken van zieke mensen, sturen wij aan op zowel collectieve als individuele gezondheid en veerkracht om ziekte te helpen voorkomen dan wel beter hanteerbaar te maken.

Deze oriëntatie vraagt om oplossingen die het eigen natuurlijke vermogen tot helen, groei en herstel en de omgang met tegenslagen optimaal ondersteunen. Op individueel niveau én op het niveau van de samenleving. En dat vraagt om een basale voorziening: een voorzorgnetwerk, waarin mensen ‘gegidst’ en aangemoedigd worden de gezondheids- en veerkrachtbevorderende keuzes te maken die bij hen passen. Alleen zo kan onze samenleving als geheel gezond en veerkrachtig worden en blijven.

Mijn toegevoegde waarde voor het netwerk van X-fit is dat ik de opening bied naar een inclusief en divers netwerk dat zich op landelijk niveau bezighoudt met lobby en innovatie.

 

TELEFOON

06-12628292

Nieuwsgierig wat X‑fit voor jouw organisatie kan betekenen?